Privatlivspolitik

Da vi ønsker at beskytte dine oplysninger om dig, når du benytter https://dincatering.dk til at bestille Produkter, bedes du venligst læse følgende privatlivspolitik, som forklarer, hvordan vi bruger og beskytter dine personoplysninger, herefter ”Privatlivspolitik”.

Ved dit besøg og/eller ved afgivelse af bestillinger på Website accepterer du den behandling, indsamling, brug og overførsel af dine personoplysninger som er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

1.          Indledning

1.1.     https://dincatering.dk tilhører og drives af DinCatering – CVR: 39032880, Byagervej 115 1.mf 3460 Birkerød.

2.          Generelt om behandling af personoplysninger

2.1.     Alle personoplysninger, der behandles af os, er beskyttet af den danske Lov om behandling af personoplysninger, “Persondataloven”. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af Persondataloven.

2.2.     DinCatering er ansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via Website, herefter ”Dataansvarlig”. DinCatering kan kontaktes på den/det under pkt. 9 anførte adresse, e-mail samt telefonnummer.

3.          Oplysninger vi indsamler om dig

3.1.     Når du besøger https://dincatering.dk eller afgiver en Ordre til en af vores Leverandører, vil du blive bedt om at afgive oplysninger om dig selv. Disse oplysninger kan eksempelvist bestå af dit navn, kontaktinformation og betalingskortoplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger om din brug af https://dincatering.dk og oplysninger om dig på grundlag af det materiale du sender til os, f.eks. e-mails eller breve.

3.2.     Når du benytter https://dincatering.dk samt afgiver Ordrer på Produkter ved brug af elektronisk udstyr, skal du forvente, at DinCatering’s dataindsamling og brug af data vil ske som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

3.3.     Vi kan indsamle tekniske oplysninger fra dit elektroniske udstyr ved brug af https://dincatering.dk, i form af fx lokaliseringsdata, visse karakteristika og ydeevne for din enhed, teleoperatør, operativsystem, herunder indretning og tilslutningstype, IP-adresse, mobile betalingsmetoder, interaktion med andre detail-teknologier såsom brugen af NFC-tags, QR koder eller brug af mobile kuponer. Medmindre du har valgt at forblive anonym gennem enheden og/eller platformindstillinger, kan denne information blive indsamlet og brugt af os. Disse tekniske oplysninger betegnes herefter ”Oplysningerne”.

4.          Anvendelse af dine oplysninger

4.1.     Oplysningerne gør det muligt for os at give dig adgang til relevante dele af https://dincatering.dk og behandle din Ordre. Vi vil også kunne foretage fakturering af dine bestillinger, og vi kan kontakte dig vedrørende vores tjeneste. Vi kan f.eks. benytte dine Oplysninger til at sende dig en statusopdatering eller anden information vedrørende din Ordre via e-mail, telefon eller mobile beskeder (SMS eller MMS). Vi vil ligeledes anvende og analysere de Oplysninger, vi indsamler, således, at vi kan administrere, understøtte, forbedre og udvikle vores virksomhed, ligesom Oplysninger kan anvendes til andre formål, herunder statistiske eller analytiske formål eller for at undgå misbrug.

4.2.     Vi kan benytte dine Oplysninger til at kontakte dig vedrørende din oplevelse af vores tjeneste og til at informere dig om vigtige ændringer eller udvikling af https://dincatering.dk eller tjenesten.

4.3.     Hvis du har givet dit samtykke, kan vi anvende dine Oplysninger til at fortælle dig om andre af vores produkter og ydelser, som du måske kunne være interesseret i, herunder ydelser som kunne være genstand for direkte markedsføring. Dette kan ske via e-mail, telefon, mobilbeskeder (f.eks. SMS, MMS mv.) såvel som almindeligt brev.

4.4.     Hvis du har givet dit samtykke, kan vi også dele Oplysninger med tredjemand med henblik på at fortælle dig om varer og tjenesteydelser, som du måtte være interesseret i via brev, telefon, mobilbeskeder og/eller e-mail.

4.5.     Du kan til enhver tid ændre indstillingerne for, hvordan og i hvilken udstrækning, vi må anvende og dele dine Oplysninger. Dette kan gøres via kontaktinformationerne i pkt. 9 nedenfor.

4.6.     Bemærk venligst, at du ved indsendelse af kommentarer mv. til https://dincatering.dk giver dit samtykke til, at vi kan bruge disse på https://dincatering.dk og i markedsførings- og reklamemateriale. I denne forbindelse vil vi kun identificere dig ved hjælp af dit fornavn og den by, du bor i (og andre oplysninger, som du har givet os samtykke til at vise).

5.          Videregivelse af oplysninger

5.1.     De Oplysninger, du giver os, vil blive overført til og gemt på vores servere. Serverne kan være lokaliserede i eller uden for EØS, men kun i lande, der opfylder Persondatalovens bestemmelser om tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Oplysningerne kan tilgås af vores medarbejdere i og uden for Danmark og tredjeparter, som handler under vores instruks og på vores vegne til de formål, der beskrives i disse vilkår, samt til andre formål, som du bliver informeret om gennem disse vilkår.

5.1      De oplysninger du giver os, deles derudover, som en del af processen, med din valgte leverandør.

5.3.     De tredjeparter, som vi deler dine Oplysninger med, kan påtage sig forskellige aktiviteter så som behandling af kreditkortoplysninger og supportydelser på vores vegne.

5.4.     Hvis vores firma indgår i et joint venture, er købt eller fusionerer med et andet selskab, vil dine Oplysninger blive overført til det nye selskab, vores samarbejdspartner eller ejere eller deres rådgivere.

5.5.     Vi kan overdrage de Oplysninger, du giver os, hvis vi er forpligtet hertil, eller hvis vi mener at være forpligtede hertil, i henhold til lovgivningen, eller ved håndhævelse af Hjemmesidevilkårene og andre aftaler, eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparters rettigheder. Dette inkluderer udveksling af Oplysninger med andre selskaber og organisationer med henblik på beskyttelse og forebyggelse af bedrageri.

5.6.     Ved at anvende https://dincatering.dk samt at oprette en brugerprofil på https://dincatering.dk giver du dit udtrykkelige samtykke til den ovenfor beskrevne overførsel, lagring og behandling.

6.          Sikkerhed og opbevaring af oplysninger

6.1.     Vi beskytter dine Oplysninger i overensstemmelse med kravene i Persondataloven, ligesom vores databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at Oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.

6.2.     Hvis du har valgt et kodeord, som giver dig adgang til visse dele af Hjemmesiden, er du selv ansvarlig for at holde dette kodeord hemmeligt. Vi råder dig til ikke at oplyse dit kodeord til nogen. Vi er ikke ansvarlige for uautoriserede transaktioner, der sket ved brug af dit navn og password.

7.          Ret til indsigt samt berigtigelse af oplysninger

7.1.     Du har ret til at begære indsigt i de Oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan bede os om at foretage ændringer for at sikre, at Oplysninger om dig er præcise og opdaterede, ligesom du kan gøre indsigelse mod registreringen. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og du kan ved at rette henvendelse til DinCatering få oplyst hvilke Oplysninger, DinCatering som Dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager Oplysningerne, og hvorfra Oplysningerne stammer.

7.2.     Såfremt du forlanger, at vi giver dig skriftlig indsigt i dine Oplysninger, forbeholder vi os ret til i medfør af bekendtgørelse nr. 533 af 15.6.2000, jf. Persondataloven § 34, stk. 2, at kræve kr. 10 for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige kr. 200.

7.3.     Vi forbeholder os ret til kun at besvare henvendelse om indsigt i Oplysninger, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse omhandlende samme registrering.

8.          Ændringer i vores privatlivspolitik

8.1.     Enhver ændring af vores Privatlivspolitik vil blive offentliggjort på Hjemmesiden og via e-mail, hvis det er relevant.

9.          Anvendelse af cookies

9.1.     En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv. På den måde ved serveren, fx vores Hjemmeside, ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Cookien gør det muligt for os at genkende din computer, men ikke specifikt hvem der bruger den. Alle informationer, som indsamles ved brugen af cookies, kan derfor ikke identificere dig og er således ikke persondata i Persondatalovens forstand.

9.2.     På Hjemmesiden anvendes cookies med det formål at optimere Hjemmesiden og dets funktionalitet for at gøre besøget så nemt som muligt for dig. Cookies kan eksempelvis foranledige, at vi kan huske indholdet af din bestilling, hvis du kommer til at lukke browseren ned, at du kan bede os om at huske dine login-informationer indtil dit næste besøg på Hjemmesiden, eller måle statistik over brugen af vores Hjemmeside.

9.3.     Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer.

9.4.     Hvis du foretrækker det, kan du indstille din browser således, at du kan (1) forhindre, at der gemmes cookies, eller (2) bliver oplyst hver gang, en cookie gemmes på din computer.

9.5.     Hvis du vælger at blokere eller slette cookies anvendt på Hjemmesiden, kan du imidlertid ikke bruge alle de fordele og funktioner, som Hjemmesiden tilbyder.

9.6.     Vi bestræber os konstant på at udvikle og forbedre mulighederne for, at du kan administrere dine cookie-indstillinger. I takt med at ny teknologi og løsninger opstår, kan disse cookiebetingelser blive opdateret til at afspejle sådanne fremskridt i teknologier og indstillings-administrationsværktøjer.

10.       Kontaktoplysninger

10.1.  Alle kommentarer, spørgsmål og anmodninger vedrørende vores brug af dine Oplysninger er velkomne og skal stilles til DinCatering – CVR: 39032880, Byagervej 115 1.mf 3460 Birkerød. Vi kan kontaktes på enten tlf. nr. 60 61 28 50 eller e-mail [email protected]